Warunki korzystania

Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej Umową) reguluje relacje między właścicielem https://tor-corporation.com (dalej zwanym Tor-corporation lub Administracją) z jednej strony a użytkownikiem witryny z drugiej strony.
Witryna Tor-corporation nie jest środkiem masowego przekazu.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na warunki tej umowy.
Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy, nie korzystaj z witryny tor-corporation!

Prawa i obowiązki stron

Użytkownik ma prawo:
- wyszukać informacje na stronie
- otrzymywać informacje na stronie
- kopiowania informacji na inne strony ze wskazaniem źródła
- wykorzystywać informacje o witrynie do osobistych, niekomercyjnych celów

Administracja ma prawo:
- według własnego uznania i konieczności tworzenia, zmiany, anulowania regulaminu
- ograniczyć dostęp do jakichkolwiek informacji na stronie
- tworzyć, modyfikować, usuwać informacje
- usuwać konta
- odmówić rejestracji bez wyjaśnienia

Użytkownik zobowiązuje się:
- nie zakłócać funkcjonalności serwisu
– nie tworzyć wielu kont w Serwisie, jeśli w rzeczywistości należą one do tej samej osoby
— niepodejmowania działań mających na celu wprowadzenie w błąd innych Użytkowników
— nie zamieszczać materiałów o charakterze reklamowym, erotycznym, pornograficznym lub obraźliwym, a także innych informacji, których umieszczanie jest zabronione lub sprzeczne z normami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej
- nie używać skryptów (programów) do automatycznego zbierania informacji i/lub interakcji z Witryną i jej Usługami

Administracja zobowiązuje się:
- w celu utrzymania wydajności witryny, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administracji.

Odpowiedzialność stron

— użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za rozpowszechniane przez siebie informacje
- administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość informacji skopiowanych z innych źródeł
– administracja nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy usługami oczekiwanymi przez Użytkownika, a usługami faktycznie otrzymanymi
– administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie
— w przypadku wystąpienia siły wyższej (operacje wojskowe, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa itp.) Administracja nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji zamieszczanych przez Użytkownika, jak również nieprzerwanego działania zasobu informacyjnego

Warunki Umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z każdym użyciem tej witryny.
Umowa traci ważność z chwilą ukazania się jej nowej wersji.
Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy według własnego uznania.
Administracja nie informuje użytkowników o zmianach w Umowie.

Przewiń do góry